Mã ngành: 6340114

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu đào tạo

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản trị kinh doanh có thể chia thành nhiều ngành chuyên sâu như: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh quốc tế, thương mại, quản trị truyền thông, marketing,…

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như:

Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ – giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán,thăng tiến trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các tập đoàn, công ty.Tự thành lập và điều hành công ty riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.