Mã ngành: 6480216

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu đào tạo

Trang bị kiến thức về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.

Tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết: kỹ năng sáng tác và thể hiện, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập,…

Cơ hội việc làm

Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như:Chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí, …

Tự thành lập doanh nghiệp, các công ty thiết kế, dịch vụ studio

Tư vấn – giảng dạy tại các trường học, trung tâm, câu lạc bộ về thiết kế đồ họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.