Mã ngành: 6480204

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu đào tạo

Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính

Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng cácphần mềm máy tính dùng cho văn phòng

Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản

Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng

+ Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office

+ Sử dụng được bộ Open Office

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng

+ Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus và bảo mật dữ liệu 

Cơ hội việc làm

Thư ký văn phòng

– Điều hành hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ

– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng

– Giảng dạy, kèm cặp về văn phòng cho các bậc thợ thấp hơn

– Làm việc cho các công ty máy tính

– Làm việc cho các công ty phần mềm (nếu lựa chọn các môn học phù hợp)

– Thiết kế quảng cáo

– Quản lý phòng Internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.